to do, or not to do, …

Om fordommer, språkbruk og diskriminering i relasjon til seksuell legning. 

På bloggen hildring ble det nylig postet et innlegg om pedofili som seksuell legning, på linje med heterofili og homofili, ut fra vinklingen og overskriften «Pedofili er ikke straffbart«. Innlegget tar et berettiget oppgjør med mange av de skriverier som har florert rundt saken om Lommemannen og forsvarsadvokat Staffs uttalelser.

Kanskje er ikke tidspunktet det beste til å vinkle en sak fra de pedofiles rettigheter ifølge loven mot diskriminering, siden mange sterke følelser nå er i sving omkring praktisering av pedofil legning, men det får stå sin prøve. Jeg mener det er høyst relevant og på sin plass. Pedofili blir trolig det nye kapitlet i kampen mot fordommenes diskriminerende og knugende hæl.

Legningsrelatert skamfølelse grunnet kunnskapsløshet og fordommer har kostet mange liv, og flere vil det nok dessverre bli. Kanskje psykolog Thore Langfeldts eksempel under NRK1’s Redaksjon1-sending mandag 14. januar, i forbindelse med Lommemannen-saken og debatt om barns traumer, vekker vår bevissthet om skadepotensialet i våre fordømmende uttalelser, holdninger og ordbruk i så måte. Hans eksempel gikk på at onani tidligere var skambelagt og påførte mange barn og unge traumer som reduserte livskvaliteten (fritt etter hukommelsen). Ikke bare handlinger men også holdninger og ord kan plante traumer i et sinn.

Det finnes en lov mot diskriminering i Norge. En lov som forbyr dårligere behandling av mennesker på grunn av bl.a. seksuell legning. Diskriminering av ulik art og årsak har vært og er en evig kamp i vår såkalte siviliserte del av verden. Diskriminering på bakgrunn av religiøs tro, hudfarge og etnisitet har pågått i mange tiår og er ennå ikke i mål. Det samme kan man si om kjønnsdiskriminering, og ikke bare fra kirkens side, men som etterdønninger av rollemønstre i et tidligere, patriarkalsk samfunn. Likestillingskampen kjønnene mellom pågår derfor for fullt i 2008, mer enn 100 år etter at kvinnene organiserte seg og fremsatte krav om stemmerett ved valg.

Videre har vi homofili, en seksuell legning som nå er på god vei til å bli akseptert, og der lovendringer nå skjer for å bedre homofiles juridiske rettigheter på flere områder. (Ved å lage nye normer, normaliserer samfunnet homofil legning). Fordømmelse og påfølgende skamfølelse har kostet mange fortvilte, homofile mennesker livet underveis, men vi er på gang. Selv om mye har gått veldig tregt og fordommene har gått sin seiersgang i generasjoner, er vi på gang. Grenser flyttes, men vi har ikke helt sluppet opp for tema og grupper i samfunnet som skal tynes.

I disse Lommemannen-tider ytres mange følelsesladde synspunkter både muntlig og skriftlig. Et fellestrekk er at pedofili – som i likhet med heterofili, homofili og nekrofili også er en seksuell legning – gis negativ omtale. Man ødelegger språket og begår urett overfor en gruppe mennesker på grunn av deres seksuelle legning, fordi man ikke klarer å skille mellom pedofil legning og praktisering av pedofil legning som er en straffbar handling! Slik stemples og trakasseres mange pedofile for sin seksuelle legning, noe som i beste fall grenser til lovbrudd!

Jeg tror ikke engang alle som benytter adjektivet pedofil feilaktig (som kriminelt), er seg bevisst det overtramp de begår, rett og slett fordi ordet pedofil kun har blitt omtalt i negative sammenhenger. Så snart vi leser eller hører ordet pedofil, får vi opp bilder for vårt indre øye av overgrep og vederstyggeligheter overfor forsvarsløse, små barn. Vi stempler og diskriminerer lovlydige mennesker, bevisst eller ubevisst, på grunn av deres seksuelle legning og våre fordommer overfor denne.

Jeg forundres litt over at samme feil gjøres gang på gang. Mest nærliggende er det å se på homofili og hvordan mange har sett på homofile. Også adjektivet homofil har dannet bilder for folks indre øye, fortrinnsvis av menn som penetrerer menn analt. Man har vært bekymret og litt redd mennesker med homofil legning, og særlig homofile menn. Tenkt at homofile er sin seksuelle legning, og kun det. Seksgale mennesker som er ute etter enhver manne- og gutterumpe.

Så har det vist seg at de homofile faktisk fungerer i samfunnet, på alle måter, og like godt som heterofile. Og de homofile er utrolig nok mennesker som faktisk evner å utrette saker og ting med klærne på. At de homofile også evner å omgås likekjønnede uten å være konstant kåte og forulempe dem med seksuelle tilnærmelser, er bare helt utrolig. Pornoindustrien har vært kritisert, med rette, for å redusere kvinnen til et kjønnsobjekt. Ser vi samme tendens i vårt syn på mennesker med annen seksuell legning enn den heterofile (etter hvert også homofile)?

Det har ikke vært lett å innrømme det for alle, men homofile mennesker har utrolig mange likhetstrekk med heterofile. Og jeg skal slett ikke falle av stolen om det en dag skulle vise seg at også pedofile mennesker har enkelte likhetstrekk med heterofile – også av positiv art. Når det kommer til nekrofil legning, må jeg imidlertid innrømme at jeg har en vei å gå, selv om faren for å plante traumer i «offeret» ved praktisering av nekrofili må antas å være minimale. Jeg sliter med å akseptere det imaginære bildet jeg har skapt meg av handlingen, kort og godt. Det samme gjelder i høyeste grad praktiseringen av pedofili!

Kanskje blir vi ofre for måten vi bruker språket på. Vi knytter ord til gjentander og handlinger og omsetter tekst og språk fortløpende til bilder. Skriftlig og muntlig språk er i stor grad overlevering av råstoff til vårt kognitive mørkerom hvor vi skaper bilder. Om det enkelte ord, som for eksempel adjektivet pedofil, beheftes med en tilknytning til praktisering av pedofili, er det vanskelig i ettertid å skille legning fra handling når vi leser eller hører ordet pedofil. Selv om forskjellen er dramatisk!

Vi bør nå lære litt av historien og unngå de samme feil nok en gang. Vi har alle våre tilbøyeligheter, både legale og illegale, moralske og umoralske. Men vi kan ikke av den grunn finne oss i å bli trakassert eller diskriminert. Handlinger kan være straffbare, men aldri tanker om å kunne begå dem. Bevissthet om denne forskjellen må vi innprente. Og det må gjelde for alle! To do, or not to do, that’s the question.

Reklamer

7 responses to this post.

 1. Innlegget har blitt kommentert på iNorden her:
  http://inorden.org/?p=1806&language=no#comment-2069

  Svar

 2. Hei i dagen phalloides! 🙂

  Dette er et vanskelig tema å diskutere, nettopp fordi det er så mange følelser ute og går og fordi vi har en slags felles holdning om hva som er rett og galt i forhold til praktisering av seksuelle legninger. I vår del av verden er jo som du sier, homofili snart akseptert. I andre deler av verden er det fortsatt strengt forbudt og etter sigende ikke-eksisterende. Jeg har selv måtte gå en vei i forhold til dette uten tvil. I dag mener jeg homofile er som alle oss andre, de har bare andre seksuelle preferanser.

  Det er helt klart en stigmatiserende fallgrube i vår omtale av pedofile, fordi vi ikke skiller mellom legning og handling. Det er klart pedofile ikke skal diskrimineres, eller er det? Jeg kan forstå uroen og redselen som oppstår hos oss som er foreldre med tanke på at en pedofil feks skal undervise barn eller ha ansvar for dem alene. Det er for mange gråsoner i hva jeg vet og fatter av denne legningen. Sammen med en tilsynelatende økende organisering av pedofil utfoldelse på blant annet nettet, som skremmer med både kidnapping, mord og grove overgrep.

  Og den store forskjellen for meg går på at jeg kan akseptere folks legning, men ikke utøvelsen i dette tilfelle med barn. Samtidig er jeg med på at det skapes massehysteri rundt en del ting barn kan oppleve som feks blotting. Man Må ikke se på alt som traumatisk og sykeliggjøre alt som avviker fra en eller annen norm.

  Til syvende og sist tror jeg denne automatiske koplingen mellom legning og utøvelse, skyldes mangel på innsikt. Jeg vet feks ikke om pedofile som ikke utøver, undertrykker sine seksuelle lyster og om dette er mulig gjennom et helt liv? Kanskje de kan kanalisere den på måter som ikke rammer barn overhodet og leve et verdig liv likevel? Det er lett å føle at dette er umenneskelig på sikt, fordi vi ER seksuelle vesener i en eller annen grad. Jeg vet ikke og dermed oppstår det en fordømmelse som kan gå på selve legningen til syvende og sist.

  Ha en fin dag! 🙂

  Svar

 3. Pathfinder.

  Hei og takk for kommentar 🙂

  Vet du hva, dette er det trasigste innlegget jeg noen gang har skrevet. Jeg må ha lest det, mine egne ord, 6-8 ganger, og enda ble jeg sittende kanskje et kvarter med musa på publish-knappen.

  Jeg synes det er vanskelig, de fleste sider ved dette. Både fordi jeg ikke har faglig innsikt og fordi jeg som mennesker flest sliter med fordommer og aversjoner jeg ikke alltid kan grunngi. Det hele ble et oppgjør med egne holdninger til noe som alltid har vekket avsky hos meg. Og jeg er redd jeg kunne blitt drapsmann om mitt barn var blitt utsatt for slike overgrep. Nyhetsoppslag om vold og grov krenkelse av barn får meg til å bli irrasjonell og – utilregnelig.

  Men så begynte jeg å fokusere på språk og bilder, på ordbruk og tvilsom ordbruk, og ikke minst på legning og praktisering av legning. Her var en suppe av hat, og jeg tenkte at legning i seg selv ikke er straffbart eller på noen måte klandreverdig. Det handler om et sett av sterke følelser som fører til straffbare handlinger om de blir levet ut, men forøvrig ikke. Vi har da alle begått ulike forbrytelser i tanken uten å være kriminelle av den grunn.

  Så ser jeg det hevdes at pedofili ikke er en legning, men mer å regne som mental sykdom. Andre fagpersoner omtaler pedofili som legning, bl.a. en svensk psykoterapeut som har jobbet med både ofre og gjerningsmenn i slike saker. Og behandling virker for de aller fleste (ikke friskgjørende fra diagnosen, men slik at den pedofile slutter å praktisere sin legning).

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article219784.ab

  Det er mye psykiatrien ikke vet om ulike seksuelle legninger ennå, og derfor blir det vanskelig å skrive veldig fornuftig eller opplysende om temaet. Nesten like vanskelig som å la vær å skrive, for man opprøres jo følelsesmessig. Og denne lynsjestemningen fører uansett ingen fruktbar vei, selv om jeg forstår at mange (ofre, venner og kjente av ofre, pårørende, m.fl.)ikke klarer å tøyle sine følelser.

  Om ikke annet kan man håpe lommemannen-saken fører til økt fokus, mer forskningsmidler og mer kunnskap og behandling framover. Det ville være en positiv effekt av å få denne stygge saken opp på bordet.

  Ha en god dag 🙂

  Svar

 4. Amen, phalloides. Dette var en bra artikkel. Og på sin plass. For her er det mye grums, og ikke minst mye uklarheter. Folk er det de er, men så må adferden tilpasset de normer, og det samfunn vi lever i.
  Det virker dumt å se hvordan dette blandes sammen, og at selve ordet pedofil gjøres til et nedsettende skjellsord. Overgripere er en annen sak, uansett bakgrunn. Jeg blir inderlig forbannet når jeg hører skjellsord som pedo, mongo, homo osv.

  Svar

 5. Genese.

  Tusen takk for de ordene, Genese. Det satte jeg virkelig pris på. Var redd jeg hadde rotet meg fullstendig bort og måtte bakke ut (på iNorden). Men logisk tankegang lar seg forsvare, selv om man ikke er faglig godt nok rustet rent tematisk.

  Jeg tror det er veldig sentralt dette med bilder vi knytter til ord når temaet vekker avsky, for de imaginære bildene blir sterke! Når jeg hører og leser om seksuelle overgrep mot barn ser jeg aldri «light-versjoner» (dårlig ord, men har ikke noe godt) for mitt idre øye, men det mest groteske. Slik mister man fotfestet og blir irrasjonell i sine tanker omkring en delikat problemstilling som absolutt krever sindighet.

  Ellers dreier saken om lommemannen, for å nevne den, i retning av grov vurderingssvikt og tjenesteforsømmelse fra politiets side. Er redd hele saken gir oss et nytt skudd for baugen angående tiltro til politi og rettsstat. Men jeg krysser mine tastefingre og håper på positive ringvirkninger tross alt.

  Svar

 6. Jeg skal være kort: Korrekt iakttagelse og godt skrevet. Modig også, all den tid det følelsesmessige engasjementet rundt temaet kan virke overveldende.

  Svar

 7. Strekker.

  Takk for støttende ord 🙂

  Svar

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

%d bloggere like this: